Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (4/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (2/2021)

Powrót

Czy środki pielęgnacyjne i ochrony osobistej, które są niezbęde do świadczenia usług (podkłady, pieluchomajtki, środki dezynfekujące, pielęgnacyjne itd.) ujmować w budżecie projektu jako koszt dotyczący osoby wobec której świadczone są usługi czy jako koszt związany z opiekunem?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę