Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (4/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (2/2021)

Powrót

Czy 70% liczone jest od wszystkich uczestników projektu (więc również od osób z niepełnosprawnościami objętych w projekcie usługami asystenckimi, opiekunów faktycznych) czy wyłącznie od osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu objętych usługami opiekuńczymi (kryterium szczegółowego nr 5)?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę