Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (4/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (2/2021)

Powrót

Czy z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, utworzonej w ramach projektu, mogą korzystać osoby nie objęte usługami opiekuńczymi/asystenckimi świadczonymi w projekcie?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę