Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (4/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (2/2021)

Powrót

Czy członek rodziny (córka, żona) może świadczyć usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla swojego krewnego, będąc zatrudnionym jako opiekun przez OPS?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę