Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (4/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (2/2021)

Powrót

Czy w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/21 możliwa jest realizacja wsparcia w ramach mieszkań treningowych?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę