Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (3/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (3/2017)

Powrót

Czy w ramach konkursu jest możliwość tworzenia "alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom" czy tylko i wyłącznie świetlic środowiskowych?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę