Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017)

Powrót

Czy wydatki z tzw. kosztów pośrednich np. na akcję promocyjną mogą być ponoszone przed rozpoczęciem realizacii usług zdrowotnych?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę