Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017)

Powrót

W ramach projektu będą zaangażowane pielęgniarki oraz fizjoterapeuci. Czy mogą oni zostać zatrudnieni w ramach różnych umów m.in. na umowę o pracę, zlecenie i umowę z praktyką pielęgniarską lub fizjoterapeutyczną, ponieważ nie wszyscy są zainteresowani umową o pracę?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę