Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017)

Powrót

Jeśli w projekcie w kosztach bezpośrednich wskazano szkolenia, to czy koszty udostępnienia sali i zapewnienia cateringu stanowiące wkład wnioskodawcy w realizację projektu również należy wykazać w kosztach bezpośrednich w budżecie szczegółowym, czy będą to koszty pośrednie? Jeśli będą to koszty bezpośrednie, jaki dokument powinien wystawić wnioskodawca, aby je rozliczyć?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę