Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017)

Powrót

Czy w ramach kosztów bezpośrednich / wkładu własnego można dokonywać zakupów i innych transakcji (np. wypożyczenie samochodu) od firm prowadzonych przez członków rodziny (rozliczenie kosztu nastąpiłoby na podstawie umowy / faktury / rachunku)?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę