Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017)

Powrót

Czy wolontariuszem może być właściciel firmy występujący z wnioskiem?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę