Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017)

Powrót

Czy dowóz beneficjentów do miejsca uzyskania świadczenia zdrowotnego oraz koszty dojazdu personelu projektu do beneficjentów należy traktować jako koszty racjonalnych usprawnień? Jeżeli tak to czy od tych kosztów wyliczamy również % kosztów pośrednich?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę