Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017)

Powrót

W jaki sposób należy zaznaczyć we wniosku o dofinansowanie, że część wkładu własnego będzie wnoszona w ramach kosztów pośrednich? Czy należy je wykazać w kosztach bezpośrednich?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę