Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017)

Powrót

W ramach projektu zostaną zatrudnieni opiekunowie medyczni na umowy cywlino-prawne np. zlecenie, czy jest to dopuszczalne?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę