Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017)

Powrót

Czy jeżeli w projekcie w zakresie rzeczowym występują pozycje zawierające VAT (kwoty brutto) i dotyczące wynagrodzenia, to czy w zakładce uzasadnienie wydatków należy zaznaczyć, że wykazane pozycje są pozycjami częściowo zawierającymi VAT (bo w ramach wynagrodzenia nie ma podatku VAT)? Czy jeśli wszystkie kwoty są brutto, to przyjąć, że wszystkie pozycje zawierają VAT?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę