Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017)

Powrót

Czy projekt może zawierać tylko usługi pielęgnacyjne, czy pielęgnacyjne i opiekuńcze równocześnie (kryterium dostępu nr 2)?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę