Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017)

Powrót

Czy w zakładce Zadania przyporządkowując wskaźniki do danego zadania należy wybrać tylko z tych, które są wskazane w rozwinięciu czy należy uwzględnić wszystkie wskaźniki wykazane w zakładce Wskaźniki (wpisać ręcznie jeśli to konieczne)?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę