Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017)

Powrót

Czy w przypadku braku adekwatności danego wskaźnika dla przygotowywanego projektu i tym samym planowanej wartości docelowej wskaźnika 0 należy pomimo to wypełnić wiersze dotyczące źródła danych do pomiaru wskaźnika i sposobu pomiaru wskaźnika, czy w tych wierszach wpisać „nie dotyczy”?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę