Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Zgodnie z założeniami konkursu co powinno zadziać się w sytuacji w której dzięki realizacji zadań przewidzianych w projekcie (opiekuńczych i rehabilitacyjnych) stan pacjenta w trakcie trwania projektu polepszy się, pacjent będzie bardziej samodzielny? Przykładowo: pacjent, który został przyjęty do programu uzyskując w skali Barthel’a 30-40 pkt. dzięki intensywnej terapii po jakimś okresie czasu (np. 9 miesiącach) i ponownym badaniu uzyskuje w skali Barthel’a powyżej 60p. czy taki pacjent w tym momencie powinien zostać wypisany z programu a na jego miejsce przyjmujemy kolejnego pacjenta czy opieka nad pacjentem trwa dalej mimo zwiększenia poziomu jego samodzielności.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę