Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Wsparciem objęte zostaną osoby m.in. dotknięte zaburzeniami funkcji poznawczych lub mowy. Z tymi osobami pracowaliby neurolog oraz psycholog i neurologopeda. Przewidywany czas obecności w projekcie to ok. 3 miesięcy - w zależności od stanu Do tego planowany jest zakup system rehabilitacji funkcji poznawczych wraz z programami (np.: myślenie logiczne, reakcja na bodźce akustyczne, itp.). Czy ww. pomysł wpisuje się w założenia projektu?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę