Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy podmioty powiązane z powiatem są wyłączone z przystąpienia do oferty?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę