Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Jeśli łączna wartość najmu nieruchomości (wynajem sal na zajęcia) w całym czasie trwania projektu nie przekracza 50 tys zł brutto, to czy na podstawie szczególnych warunków realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności pkt 6.5.3.1a nie stosuje się zasady konkurencyjności?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę