Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy pozycję oprogramowania (w ramach teleopieki) można ująć w budżecie projektu jako koszt zakupu, czy też należy zastosować odpisy amortyzacyjne, tak jak dla środków trwałych?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę