Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy koszty użytkowania karetki (koszt wynajmu, koszty użytkowania - benzyna i naprawy) wraz z kosztami zatrudnienia dwóch ratowników medycznych niezbędnych do przewozu pacjenta mozna uznać za wkład własny?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę