Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

W załączniku nr 7, tabela wymagania personelu, pozycja 1 została wskazana niewłaściwa podstawa prawna dotycząca udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Należałoby oprzeć się o Rozporządzenie MZ z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Jest to ważny zapis, ponieważ wymagania dotyczące domowej opieki paliatywnej i hospicyjnej są zupełnie inne i znacznie się różnią od wymagań w domowej opiece długoterminowej.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę