Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

W projekcie dodatkowo podlega ocenie posiadanie przez podmiot leczniczy akredytacji, zgodnie z wymogami NFZ podmioty lecznicze realizujące umowy w zakresie świadczenia pielęgnacyjno- opiekuńcze punktowane są za posiadanie certyfikatu ISO 9001:200

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę