Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy w ramach konkursu grupą docelową mogą być np. dzieci chorujące na cukrzycę (nie zawsze posiadające orzeczenia o niepełnosprawności ale niesamodzielne w sposób sprzężony: ze względu na wiek i chorobę)?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę