Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy opieka pielęgnacyjna oraz zabiegi rehabilitacyjne planowane do realizacji w ramach projektu (teleopieka, doradztwo na telefon, opieka pielęgnacyjna świadczona w domu, zabiegi rehabilitacyjne świadczone w miejscu w klinice), wykraczają poza świadczenia pielęgnacyjne w ramach opieki długoterminowej, a co za tym idzie, nie muszą wpisywać się w rozporządzenie z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę