Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Jeżeli Gmina nie ma usług specjalistycznych, to czy w ramach tego konkursu jako jeden z instrumentów mogą być usługi specjalistyczne?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę