Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy przewidziana jest maksymalna ilość podmiotów, którym zostanie udzielone wsparcie i czy przewidziane zostały maksymalne kryteria finansowe na udzielenie wsparcia jednemu podmiotowi?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę