Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy stowarzyszenie zajmujące się organizacją i promocją opieki paliatywnej na rzecz przewlekle i nieuleczalnie, chorych, ich rodzin i osieroconych, mając w statucie ochronę i promocję zdrowia może otrzymać dofinansowanie w ramach konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/16.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę