Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Pytanie dot. wskaźników obligatoryjnych rezultatu bezpośredniego: Co będzie miejscem świadczenia usług zdrowotnych w przypadku realizacji projektu obejmującego wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego? Czy oba wskaźniki muszą osiągać wartość docelową większą niż 0?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę