Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2021)

Powrót

Czy jeśli w Regulaminie konkursu jest podane, że Wnioskodawcą jest GOPS, a GOPS nie ma osobowości prawnej to należy wpisać GMINA / GOPS? Czyje dane podać w punkcie 2.2-2.7? Gminy? Czyj PKD podać - Gminy czy GOPS?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę