Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2021)

Powrót

W Załączniku nr 6 wskazano, że placówka wsparcia dziennego ma być przede wszystkim dla dzieci szkolnych. Czy jednak mogą też uczestniczyć tu dzieci młodsze np. 5-6 lat oraz młodzież szkół ponadpodstawowych?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę