Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2021)

Powrót

Czy jest określone ile dni w tygodniu może być czynna utworzona placówka wsparcia dziennego w ramach projektu? Czy np. może być czynna 2 x w tygodniu?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę