Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2021)

Powrót

Czy w przypadku rodzin wspierających można zaplanować koszty refundacji działań realizowanych przez te rodziny, uwzględniające koszty poniesione zarówno na rodziny wspierane jak i wspierające np. koszty biletów do kina czy do zoo?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę