Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2021)

Powrót

Czy w ramach projektu można zaplanować koszty wyżywienia dla dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę