Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2021)

Powrót

Czy jako wkład własny w ramach projektu mogą być rozliczone środki na utrzymanie jednego dziecka ponoszone przez Miasto?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę