Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.2 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2016)

Powrót

Czy środki można uzyskać także na dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych i/lub dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych?

 Przejdź na górę