Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.2 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2016)

Powrót

Czy istnieje możliwość objęcia w projekcie wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem i ubóstwem tylko po 50 roku życia?

 Przejdź na górę