Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.2 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2016)

Powrót

Czy są jakiekolwiek wymogi lub ograniczenia związane z przychodami organizacji za rok obrotowy, a jeśli tak to jakie ?

 Przejdź na górę