Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.2 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2016)

Powrót

Budżet szczegółowy i uzasadnienia poszczególnych pozycji kosztowych - jak uwzględniać np. koszt wynajęcia sali szkoleniowej, jeśli w danym okresie jest ona wykorzystywana do kilku zadań?

 Przejdź na górę