Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.2 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2016)

Powrót

Czy w przypadku zapisu we wniosku, ze rekrutacja będzie miała charakter zamknięty można w ogóle nie odnieść się do szczegółowego kryterium dostępu dotyczącego osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa?

 Przejdź na górę