Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.2 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2016)

Powrót

W jaki sposób należy opisać szkolenia, które wyposażą beneficjentów w kompetencje (nie kwalifikacje) tak, aby spełnione było szczegółowe kryterium dostępu dotyczące zapewnienia mechanizmów gwarantujących wysoką jakość szkoleń?

 Przejdź na górę