Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016)

Powrót

Czy w ramach konkursu z Poddziałania IX.1.1 obligatoryjne jest nawiązania partnerstwa z OPS/PCPR? Czy wystarczy zawarcie informacji we wniosku o dofinansowanie, że w ramach aktywizacji pojawi się praca socjalna wykonywana przez pracowników socjalnych będących pracownikami np. kilku OPS (w zależności od regionu objętego wsparciem)?

 Przejdź na górę