Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016)

Powrót

W ramach ogłoszonego planowane jest napisanie wniosku na założenie i funkcjonowanie CISu. W standardach zaproponowano by świadczneie reintegracyjne dla uczestników CIS było wkładem własnym. Czy jest możliwe sfinansowanie części tego świadczenia z dofinansowania? Czy jest możliwe by dochód wytworzony w CIS był skierowany na te świadczenia?

 Przejdź na górę