Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016)

Powrót

Czy dla uzyskania maksymalnej liczby punktów z oceny wskaźników wystarczające jest wybranie (oraz ich prawidłowe wyliczenie i opisanie) wyłącznie wskaźników obligatoryjnych (wybieranych w formularzu wniosku z listy rozwijanej), czy też aby otrzymać maksymalną liczbę punktów warunkiem koniecznym jest dodanie własnych wskaźników?

 Przejdź na górę