Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016)

Powrót

Na stronie 11 regulaminu jest wskazane, że Wnioskodawca poprzez właściwą rekrutację powinien w szczególności zapewnić wsparcie m.in.: "osobom z rodzin korzystających z PO PŻ". Natomiast szczegółowe kryterium dostępu nr 4 (strona 52), które trzeba spełnić mówi, że "Kryteria rekrutacji uwzględniają preferencje dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, a zakres wsparcia w projekcie nie będzie powielać działań, które dana osoba otrzymywała lub otrzymuje w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ." Osoby z rodzin korzystających z PO PŻ to niekoniecznie osoby korzystające z PO PŻ - zatem chciałem zapytać, która z powyższych wytycznych jest obowiązująca?

 Przejdź na górę