Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016)

Powrót

Zasada konkurencyjności w projekcie realizowanym za pomocą uproszczonych metod (ryczałt)

 Przejdź na górę