Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016)

Powrót

Co w sytuacji, gdy wartość wkładu publicznego w projekcie w wyniku negocjacji ulega obniżeniu poniżej 100 tys. EURO.

 Przejdź na górę